WITAMY w copywriting...

Zapełnienie treścią strony internetowej jest bardzo ważnym aspektem wizualnym jak i marketingowym, ponieważ treść strony dużo mówi o jej właścicielu, co sobą reprezentuje i jakie usługi czy produkty ma do zaoferowania. Zajmujemy się pisaniem tekstów o różnorodnej tematyce i różnorodnego przeznaczenia w zależności od wymagań klienta i przeznaczenia danego tekstu.

1. Artykuł tematyczny opisujący produkt, czy zachęcający do jego zakupu jest pisany specjalistycznym językiem dla danego produktu czy usługi. Napisany poprawną polszczyzną, bez błędów ortograficznych, zdania złożone oraz bogate w różnorodność nazewnictwa danego produktu opisywanego.

2. Artykuły na strony zapleczowe w formie opisowej lub opowiadań, są pisane tematycznie pod indywidualną domenę oraz tematykę z nią związaną, są poprawne stylistycznie, bez błędów ortograficznych są napisane prostym i rzeczowym językiem lecz poprawnym i zgodnym ze standardami gramatyki i ortografii.

3. Opisy produktów sklepowych mają bardzo bogate słownictwo ponieważ są ściśle związane z danym opisywanym produktem. Wykorzystane są słowa specjalistyczne dla danego produktu. Napisane są ze wszelkimi normami ortografii i gramatyki.

W razie zainteresowania się naszą ofertą zapraszamy do KONTAKTU.

Wielu nam zaufało i nikt nie stracił....